back to top

Miranda & Henrik, Görvelns Slott

Förberedelser i en av Görvälns slotts vackra sviter innan porträttfotografering i den vackra miljön som omringar slottet.

Tags: